MIA
身高
166 cm
體重
45 kg
三圍
32C / 28 / 34
興趣
簡介
Thà cô đơn chứ không dối lòng , thà tiếc nuối chứ
當你心裡已經有了一個人,其他的丟失將就
当你心里已经有了一个人,其他的都是将就

精彩視頻